Ligi Halowe Logo Załóż własną ligę
Ligi Halowe Logo Załóż własną ligę


Boiska mobilne na wynajem do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, 3x3 i streetball


Polityka Prywaności LigiHalowe.pl


Drogi użytkowniku


Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)


Ligihalowe.pl S.C. A.Świerzewski, B.Gendera
Grabonóg 62A/7
63-820 Piaski
NIP: 6961881683
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ


Jeśli zamierzasz zawrzeć z nami umowę, możemy Cię poprosić o podanie nam Twoich danych osobowych. Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
- zawarcie i realizacja umowy
- marketing bezpośredni (np. reklamy internetowe),


Podstawa przetwarzania danych:
- umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. zapytanie ofertowe
- ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- Twoja zgoda (np. zgoda marketingowa) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych czy polepszania jakości naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. badanie ruchu na stronie, personalizacja strony itp.


Podanie danych:
- Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy (np. adres e-mail do otrzymywania newslettera)


Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
- brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora (np. sprzedaż przez Internet, realizacja zamówienia),
- brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora.


Możliwość cofnięcia zgody:
- w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE


W ramach naszej działalności możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

OKRES PRZETWARZANIA


Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
- ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub
- cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
-- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH


Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Twoje dane są w pełni bezpieczne.

TWOJE UPRAWNIENIA


Przysługuje Ci prawo żądania:

- dostępu do Twoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
- jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH


Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych:

- osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;
- dostawca usługi hostingu;
- podmiot zapewniający usługą poczty elektronicznej;
- systemy do prowadzenia marketingu bezpośredniego;
- organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ


W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

- czestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.
- nasza umowa z tym podmiotem, która zapewnia odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM


Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z przetwarzaniem przez nas Twoich danych? Napisz na adres e-mail: admin@ligihalowe.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin Copyright © 2009-2018 LigiHalowe.pl      POLITYKA PRYWATNOŚCI